Page 11 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 11

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     NAŁĘCZÓW                                                                POLSCE

     Kto chociaż raz odwiedzi Nałęczów,      rozłożył się staw, po którym dostojnie „przecha- NA POMOC SERCU
     ten wyjedzie stąd innym, lepszym       dzają się” białe łabędzie. Bijące w Pijalni Wód  Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko specja-
     człowiekiem – twierdził słynny pisarz     Mineralnych lecznicze źródło, nazywane Źródłem  lizujące się w profilaktyce i leczeniu chorób ser-
     i stały bywalec uzdrowiska, Bolesław     Miłości, dba o serca kuracjuszy. Podobno każdy,  ca. Leczy się tu chorobę wieńcową, nadciśnienie,
     Prus. Czy lepszym, to kwestia dyskusyjna,   kto się z niego napije, szybko się zakochuje.  nerwice oraz prowadzi rehabilitację po zawałach
                             Jego dobroczynny wpływ na zdrowie po-
     ale na pewno zdrowszym.            twierdzono już w 1817 roku. Ale w latach 90. XIX  i operacjach kardiologicznych.
                                                    Nałęczów jest też jednym z pierwszych
                            wieku w świat poszła plotka, że cudowna woda  w Polsce uzdrowiskowych ośrodków SPA,
     Według badań naukowych mikroklimat Nałęczo-  sprowadza na pijących choroby. Trzeba było   z nowoczesnymi hotelami i ośrodkami SPA,
     wa obniża ciśnienie, a według tradycji – sprzyja  odwrócić złą opinię, więc wybrano trzech lekarzy,  z basenami, zabiegami hydroterapii, unikal-
     wszelakiej twórczości, zwłaszcza literackiej. To  którzy publicznie przez kilka dni mieli pić wodę.  nym basenem z białą glinką oraz licznymi
     wiele tłumaczy. Zwłaszcza obecność wśród gości  Nawet koledzy po fachu nie wierzyli w powo- gabinetami oferującymi zabiegi pielęgnacyjne
     wielu polskich artystów i pisarzy. Uzdrowisko  dzenie akcji, więc śmiałków żegnały kwiaty, łzy  i lecznicze.
     ma nawet w ofercie zabiegowej muzykoterapię  i przemówienia. Tymczasem po tygodniu kuracji  Największymi atrakcjami uzdrowiska są Pi-
     i arteterapię (m.in. malarstwem).       utyli oni i wypięknieli. Więcej! Z relacji Bolesła- jalnia Wód Mineralnych, Stare Łazienki znane
     Sercem miasta jest Park Zdrojowy. Rodzime  wa Prusa wynika, że po upływie kwartału każdy  z etykiet na wodzie mineralnej, Palmiarnia oraz
     świerki, dęby, lipy, buki i kasztanowce rosną tu  z nich ożenił się. Coś w tej historii musiało być,  Pałac Małachowskich z Muzeum Bolesława Pru-
     obok egzotycznych kaukaskich skrzydłorzechów  bo uzdrowisko do dziś specjalizuje się w leczeniu sa i Kawiarnią Pałacową, gdzie koncentruje się
     i amerykańskich tulipanowców. W samym środku  problemów kardiologicznych.          życie kulturalne i towarzyskie Nałęczowa.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16