Page 3 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 3

Dziewicza natura – uzdrowiska i obiekty medical SPA poło-
       l
        żone są w najpiękniejszych regionach kraju, nad morzem,
        w górach, z dala od wielkich aglomeracji i regionów prze-
        mysłowych;
         Relatywnie niskie ceny usług – Polska to jeden z najbardziej
       l
        atrakcyjnych cenowo rynków Europy. Dotyczy to zarówno
        oferty kulinarnej, jak i medycznej czy SPA i wellness, która
        jest tańsza średnio o 50-60%, niż w Europie Zachodniej.
         Niezwykle bogata oferta usług uzdrowiskowych, medical
       l
        oraz SPA i wellness. Mamy ponad 1200 obiektów świad-
        czących specjalistyczne usługi lecznicze, prozdrowotne,
        relaksacyjne i urodowe, czyli hoteli SPA, medical SPA
        i sanatoriów;
         Wysoka jakość usług – doświadczona kadra dyplomowanych
       l
        terapeutów, lekarzy, masażystów oraz fizjoterapeutów, ko-
        smetyczek i kosmetologów oraz dietetyków;
         Najnowocześniejsze wyposażenie i sprzęt stosowane do za-
       l
        biegów, terapii i rehabilitacji;
         Ogromna ilość atrakcji turystycznych – zabytków, parków
       l
        narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, fa-
        scynujących miast z bogatą historią, tematycznych szla-
        ków, możliwości aktywnego spędzenia czasu i ofert dla tu-
        rystów o najróżniejszych zainteresowaniach – nie pozwoli
        się tu nudzić.

       MEDICAL SPA PO POLSKU
       Polskie uzdrowiska to osiem wieków tradycji i doświadczenia
       w leczeniu wielu schorzeń. Nasze obiekty medical SPA wyróż-                   NAJLEPSZE
       niają się zaś nowoczesnością, a często też innowacyjnością.
       W większości powstały w ostatnim dziesięcioleciu, bazują więc                  UZDROWISKA
       na najnowszych rozwiązaniach architektonicznych i technolo-
       giach leczenia czy pielęgnacji ciała, należą do najnowocześniej-                   I MEDICAL
       szych w Europie. Spełniają oczekiwania wymagających klientów
       coraz częściej świadomych swoich potrzeb. Oferują programy
       lecznicze, rehabilitacyjne, odchudzające, rewitalizujące. Oparte
       są o najnowszą wiedzę i trendy. To zdrowe i zbilansowane od-                      SPA
       żywianie, aktywność fizyczna, kompleksowe dbanie o zdrowie
       fizyczne, psychiczne i emocjonalne pod opieką lekarzy, tera-
       peutów, psychologów, dietetyków i wielu innych specjalistów.
       Pod względem wyposażenia są w ścisłej światowej czołówce,
       a w najlepszych ośrodkach nie brakuje też wykwalifikowanej
       kadry.                                                      n
   1   2   3   4   5   6   7   8