Page 6 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 6

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     UZDROWISKO USTKA                                                            POLSCE

     Ustka to nadmorski kurort pełen słońca     OD KĄPIELISKA DO UZDROWISKA          lecznicze solanki i borowiny wykorzystywane
     i tętniący życiem, niezależnie od aury     Początki kąpieliska u ujścia Słupi do Bałtyku  w zabiegach uzdrowiskowych i SPA, sanatoria
     czy pory roku. Sprawia to uzdrowiskowy     sięgają 1800 r., kiedy zaczęli tu przyjeżdżać, dla  z tradycjami oraz eleganckie i nowoczesne
     charakter miejscowości. Latem turystów     regeneracji sił i poprawy samopoczucia, pierwsi  hotele SPA spełniające oczekiwania najbardziej
                                                    wymagających gości. To miejsce, do którego
     wabią piękne szerokie plaże, a kiedy po    letnicy. Na początku XX w. w Zakładzie Balneolo- chętnie się wraca.
                            gicznym funkcjonowały 22 kabiny leczniczo-za-
     wakacjach i weekendach rodziny wrócą      biegowe. Oprócz kąpieli morskich przepisywano  Spośród wszystkich sławnych kurortów na pol-
     do domów, do Ustki przyjeżdżają chętnie    kąpiele błotne, kwasowo-węglowe, igliwiowe,  skim wybrzeżu, Ustka jest najmniejsza. Z dużymi
     kuracjusze.                  natryski i masaże. W 1920 r. liczba kuracjuszy  miejscowościami przegrywa być może sławą, ale
                            przekroczyła liczbę stałych mieszkańców Ustki.  bez wątpienia wygrywa wyjątkową atmosferą.
     Spacerując po Ustce, wszędzie spotyka się    Współcześnie statut miasta uzdrowiskowe-   Latem staje się kurortem rodzinnym, a przez
     uśmiechniętych ludzi. W barze, lodziarni, na pro- go Ustka otrzymała 1 stycznia 1988 r. Leczy się  pozostałą część roku ulice wypełniają kuracjusze,
     menadzie, statku wycieczkowym, molo i na plaży.  tu choroby układu ruchu i reumatyczne, dróg  emeryci (głównie niemieccy), a także biznesmeni.
     Czy w nastrój ten wprawiła ich wyjątkowa atmosfe- oddechowych, układu krążenia i przemiany  Oferta uzdrowiskowa miasta sprawia, że sezon
     ra uzdrowiska? A może do Ustki tylko tacy turyści  materii. Przyjeżdżają kuracjusze z całej Polski,  trwa tu cały rok, a turystyka zdrowotna stawia za-
     przyjeżdżają? Być może maczała w tym palce ustec- turyści, rodziny z dziećmi. Korzystny klimat  równo na zabiegi lecznicze, medical, upiększające
     ka syrena czuwająca nad uzdrowiskiem. Od kilku lat  morski, otoczenie sosnowych lasów, piękne,  oraz SPA – pełny wachlarz tych usług znajdziemy
     jej posąg stoi na falochronie, dumnie spoglądając  piaszczyste plaże, bogate w jod powietrze to  w największym obiekcie – Grand Lubicz – Uzdro-
     na morskie fale i w świetlaną przyszłość miasta. atuty Uzdrowiska Ustka. Do tego dochodzą  wisko Ustka.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11